Alcalde se pronuncia sobre decreto de emergencia.

18 diciembre, 2015

General